Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020 om 19:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Afwezig:

Hans Goovaerts, Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

2. Amendement op huishoudelijk reglement Gecoro - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt het amendement op het huishoudelijk reglement goed en vraagt het college van burgemeester en schepenen dit te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

3. Voorstelling bouwproject Kanaalzone (Achterstraat Oelegem) - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het bouwproject aan Achterstraat in 2520 Oelegem

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

4. Project uitbreiding Safipad - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het project van de uitbreidingen van het Safipad

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

5. Intergemeentelijke samenwerking Igean handhaving - afsprakennota en beleidsplan - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 19 oktober 2020 met de goedkeuring van het beleidsplan, de afsprakennota rond de intergemeentelijke handhaving ruimtelijke ordening en de vaststelling van het ondersteuningsniveau door Igean.

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

6. Bouwproject Lievevrouwestraat 39 - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van een woningencomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst en de weigering door het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

7. Burgemeestersconvenant 2030 en subsidiereglementen ter uitvoering en ondersteuning - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het goedgekeurde subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat.

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

8. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

9. Data vergaderingen Gecoro-R 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van het voorstel van de voorzitter van de data voor de bijeenkomsten van de Gecoro-R op:

2 februari 2021

6 april 2021

1 juni 2021

7 september 2021

9 november 2021

De Gecoro-R is akkoord met de voorgestelde data

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 24 november 2020

 

10. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro behandelt volgende variapunten: data Gecoro vergaderingen in 2021 - toegang tot Gecoro-agenda via Meeting.mobile

 

Publicatiedatum: 09/12/2020