De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 9 november 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

2. Stand van zaken Zwaaikom Ranst - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de ontwikkeling van Zwaaikom Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

3. Verkaveling Bredabaan 3 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

4. Verkeersstudie Ranst / Emblem - stand van zaken

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de verkeersstudie van Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

6. Data vergaderingen Gecoro - kennisname

 

Omschrijving:

De volgende data voor de bijeenkomsten van de Gecoro zijn: 1 februari 2022, 5 april 2022, 7 juni 2022, 6 september 2022, 8 november 2022

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

7. Varia - Verwezenlijkingen Gecoro - voorstel

 

Omschrijving:

De Gecoro stelt voor om over de stand van zaken van de werking van de Gecoro na te denken tegen de volgende vergadering.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022