Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021 om 21:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - voorzitter wnd.

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

John Oliviers - voorzitter

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van «datum_voluit» goed.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

2. Aanduiding plaatsvervangend lid BCSD - Joris Van Camp - akteneming

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de ontvankelijke verklaring van de aanduiding van Joris Van Camp als plaatsvervanger van Joren Verspeelt voor het bijzonder comité van de sociale dienst vanaf 1 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

3. Personeelsformatie- aanpassing formatie - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gewijzigde organogram en de gewijzigde personeelsformatie goed zoals in bijlage.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

4. Aanpassing rechtspositieregeling in sectoraal akkoord  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring uitvoeringen sectoraal akkoord van 9 juni 2021 - verhoging eindejaarstoelage

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

5. Opvolgingsrapportering - kennisname

 

Omschrijving:

De OCMW raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering per 30 juni 2021 van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Punt bijlagen/links Opvolgingsrapport 30.06.2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

6. Rapport visum, thesaurietoestand, liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer - kennisname

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel directeur omtrent het visum, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer.

 

Publicatiedatum: 20/09/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 20 september 2021

 

 

7. Verkoop perceel Doggenhoutstraat - proces-verbaal van toewijzing - goedkeuring

 

Omschrijving:

verkoop percelen Doggenhoutstraat Ranst - proces verbaal van toewijzing

 

Publicatiedatum: 20/09/2021