Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter wnd.

Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans en Dirk Verbruggen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck en Erwin De Meyer - effectieve leden

Afwezig:

Heidi Van der Weehe en Katia Smits - effectieve leden

Dirk Lambrechts en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Dirk van Nimwegen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

2. Voorstelling project Lostraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project voor de verkaveling aan Lostraat - Kapelstraat en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

3. Voorstelling project Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

4. Voorstelling verkaveling Juul Persijnstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

8. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

6. Vervanging voorzitter Gecoro - procedure en oproep kandidaturen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter vanaf 30 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 april 2022

 

 

7. Opstart werkgroep mobiliteit - opmerkingen

 

Omschrijving:

De mogelijkheid tot de oprichting van een themaraad 'verkeer en mobiliteit' wordt aangehaald.

 

Publicatiedatum: 07/04/2022