Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

1. Verslag Commissie mobiliteit en openbare werken van 18 mei 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 18 mei 2021 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

2. Voorkeurroutes lokaal vrachtverkeer tussen snelwegen en bedrijventerreinen in de Middenkempen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de kaart met voorkeur vrachtroutes voor lokaal vrachtverkeer in de Middenkempen.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

3. Opname in het vergunningenregister - Herentalsebaan 25

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de woning op Herentalsebaan 25 in 2520 Ranst op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

4. Opname in het vergunningenregister - Hovenierstraat - geen opname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de constructie aan Hoveniersstraat in 2520 Ranst niet op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Dorpstraat 93

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor bouwen van een bijgebouw aan Dorpstraat 93 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - gedeeltelijke vergunning - Le Roylaan 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vellen van 2 coniferen en weigert de vergunning voor het vellen van een moerascypres aan le Roylaan 16 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Zandhovensteenweg 60

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor veranda aan Zandhovensteenweg 60 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Vorstjensweg 18

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor sloop en herbouw eengezinswoning aanVorstjensweg 18 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Emblemseweg 48A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwembad aan Emblemseweg 48A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Emblemseweg 48A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinberging aan Emblemseweg 48A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Rozenlaan 18

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het uitbreiden van een bijgebouw aan Rozenlaan 18 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Fruithoflaan 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Fruithoflaan 16 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - gedeeltelijke en voorwaardelijke vergunning - Herentalsebaan 5

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de interne verbouwing van een hoeve en weigert de vergunning voor het uitgebouwde terras aan Herentalsebaan 5 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Stenenkruisstraat 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het regulariseren en het vernieuwen van een berging  aan Stenenkruisstraat 16 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Konijnenbos 15

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Konijnenbos 15 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Oostmalsesteenweg 47

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van 2 gekoppelde woningen aan Oostmalsesteenweg 47 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Antwerpsesteenweg 92

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor aanleg van een zwembad aan Antwerpsesteenweg 92 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

18. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Achterstraat 78 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van dinsdag 22 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

19. Omgevingvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Streep 40 - mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 19 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

20. Omgevingsvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Vaartstraat 189 - schorsing

 

Omschrijving:

De vergunning van 19 november 2020 van de deputatie voor het verbouwen en veranderen van een bestaande industrie-inrichting waar ijs wordt gemaakt aan Vaartstraat 189 in 2520 Oelegem werd op 6 mei 2021 geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

21. Attest van verdeling - Doornbaan - mededeling

 

Omschrijving:

splitsen van gronden aan Doornbaan

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

22. Plaatsing schampblokken bloemenperk Tulpenlaan - Processieweg - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring voor plaatsing schampblokken in bloemperk vooraan in de Tulpenlaan in Ranst.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

23. Groenonderhoud 2021-2022-2023-2024 - perceel 1 - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.1voor € 7.004,19 inclusief 21 % btw voor de ‘groenonderhoud 2021-2024 - perceel 1 groenonderhoud : algemeen’ goed.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

24. Bouwen gemeentelijke magazijnen -  vorderingsstaat 33 (nihil), 34,34bis,35 en 35bis - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.33 (nihil), 34, 34bis en 35 goed voor resp. € 0, € 100.168,02, € -8.632,55, en € 900,76 inclusief 21 % btw voor de ‘algemene bouwwerken en technieken’

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

25. Bouwen gemeentelijke magazijnen -  verrekening 20 in min - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nr.20 voor - € 8.357,59 inclusief 21¨% btw voor de ‘algemene bouwwerken en technieken’ goed.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

26. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

27. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

28. Diftar systeem gemeente Ranst - klacht bij de toezichthoudende overheid - weerlegging - goedkeuring

 

Omschrijving:

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de gouverneur op 27 mei 2021 houdende de melding van de klacht tegen het gemeentebestuur van Ranst over de invoering DIFTAR systeem voor de ophaling van huishoudelijk afval en besluit op basis van het antwoord in bijlage en de motieven zoals hierboven vermeld dat de klacht ongegrond is.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

29. Werkbezoek Gouverneur - agenda - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de gouverneur om het project van het werkbezoek van de gouverneur terug her op te starten en besluit in te gaan op het voorstel waarin het college van burgemeester de voorkeur heeft voor een effectief plaatselijk werkbezoek al dan niet gecombineerd met een plaatsbezoek met voorkeur in het eerste semester van 2022.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

30. Evenement SASK "Hang Out" - loods Moervelden, modaliteiten

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het door Beeldacademie Lier georganiseerde project met als werktitel "Hang Out", op zaterdag 19 en zondag 20 juni in de loods op het domein Moervelden kan plaatsvinden als een publiek toegankelijke tentoonstelling.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

31. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 07/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 juni 2021

 

32. Rechtsgeding Ranst vs Leen Bakker NV - in rechte treden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging aan meester G. Laenen en Bert de Keyser van het kantoor Gd&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen om namens de gemeente Ranst de belangen van de gemeente Ranst te verdedigen bij de aanvechting van de inning van de belasting op de verspreiding van reclame voor het aanslagjaar 2019 bij de rechtbank van eerste aanleg - afdeling Antwerpen, met een volledig mandaat ad litem en met keuze van woonplaats op zijn kantoor.

 

Publicatiedatum: 07/06/2021