Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en Christel Engelen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Glen Bertels, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

John Oliviers -  waarnemer

Afwezig:

Rudi Borgmans - plaatsvervangend lid

Fons Huysmans en Dirk van Nimwegen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

2. Voorstelling verkeersstudie Ranst en Emblem - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de verkeersstudies van Ranst en Emblem.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

3. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

4. Voorstelling project Delhaize Broechem - Pertendonckstraat 20 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

5. Opstart RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

6. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022