Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

1. Kennisnemingen Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

2. Kleine Nete - Water-Land-Schap 2.0 - Pad2 project ‘Bodem~Water’ - engagement als coalitiepartner - goedkeuring

 

Omschrijving:

Kleine Nete - Water-Land-Schap 2.0-Pad2 project ‘Bodem~Water’: engagement als coalitiepartner

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

3. Bebossing landbouwgrond - Hutveld - vergunning

 

Omschrijving:

vergunning bebossing eigen percelen Hutveld

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

4. Bebossing landbouwgrond - Nierlenders - vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning bebossing landbouwgrond - Nierlenders. Het betreft een verplichte compensatiebebossing ikv omgevingsvergunning voor de parking van Sporthal t Loo en Den Boomgaard.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

5. Kapvergunning - Kievitlaan 40 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de 4 bomen te vellen aan Kievitlaan 40 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

6. Kapvergunning - Van den Nestlaan 13 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om 2 bomen te vellen aan Van den Nestlaan 13 in 2520 Broechem

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

7. Stedenbouwkundige melding - Rubenslaan 49 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het verbouwen van een woning aan Rubenslaan 49 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Torenplein 14

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de regularisatie van de gebruikte dakmaterialen aan Torenplein 14 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Nierlenderstraat 4C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vellen van een krulwilg aan Nierlenderstraat 4C in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Kromstraat 48

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het slopen van een meergezinswoning met een winkel en een loods aan Kromstraat 48 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsebinnenweg 32

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de regularisatie van verbouwingswerken aan een vrijstaande eengezinswoning aan Ranstsebinnenweg 32 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

12. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Lievevrouwestraat 39 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het bouwen van een woningcomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

13. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - De Winkelhaak 12 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen  aan De Winkelhaak 12 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

14. Omgevingsvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Kromstraat 111 - vernietiging

 

Omschrijving:

De beslissing van de deputatie van de provincie Antwerpen van 19 december 2019 werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

15. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

16. Overheidsopdracht verzekeringen - selectie kandidaten voor offertefase - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college keurt het selectieverslag van de kandidaturen in het kader van de mededingingsprocedure met onderhandelingen voor het aangaan van diverse verzekeringscontracten goed en selecteert alle kandidaten voor de offertefase.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

17. Aanleg inbuizing met inrit - Vruntebaan 35 - vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning voor het aanleggen van een inbuizing met inrit onder voorwaarden ter hoogte van Vruntebaan 35 in Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

18. Plaatsing twee inbuizingen - Rundvoortstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning voor plaatsing van twee inbuizingen in de Rundvoortstraat in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

19. Proximus - grondwerken Schawijkstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Proximus voor de uitvoering van grondwerken in de Schawijkstraat in Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

20. Proximus - grondwerken Dorpstraat 135 - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Proximus voor de uitvoering van grondwerken in Dorpstraat 135 in Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

21. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

22. Aanvraag staanplaats - Catch of the day - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent voor 2021 toelating aan Catch of the day via Koen Daems (info@cotd.be), Visvijverstraat 18, te Emblem voor staanplaatsen voor de verkoop van vis op volgende 3 locaties en tijdstippen:

-Gemeenteplein te Broechem, elke woensdag van 14 tot 17 uur

-Grasplein aan het kruispunt Oudstrijdersstraat/Jozef Simonslaan te Oelegem, elke donderdag van 14 tot 18 uur

-Grasplein achter de bushalte thv de Kromstraat, bedrijventerrein Aldi te Ranst, elke zaterdag van  10 tot 13 uur

met een openbare inname van telkens 10 m²

op voorwaarde dat de verschuldigde belasting is betaald voor de inname van het openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

23. Aanstelling tijdelijke onderwijzer(s) - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzer(s) GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

24. Aanstelling tijdelijke onderwijzeres lichamelijke opvoeding - GBS Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzer lichamelijke opvoeding GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

25. Retributies voor de gemeentelijke scholen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Retributies voor de gemeentelijke scholen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

26. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

28. Inrichten van speelstraten 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de inwoners van Ranst de kans om 'speelstraten' te organiseren.

 

Publicatiedatum: 25/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 juni 2021

 

29. Contact- en Bronopsporing - addendum samenwerkings- en verwerkersovereenkomst AZG - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel van de verlenging tot samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen goed te keuren rond de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken in het kader van de controle op quarantaine- en isolatieplicht tot eind augustus 2021

 

Publicatiedatum: 25/06/2021