Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024 om 11:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Alix Lorquet - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

2. Vrijwillig ontslag - verzorgende - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vrijwillig ontslag verzorgende

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

3. Vacantverklaring coördinator huis van het kind en gezondheid - interne personeelsmobiliteit - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau verklaart 38/38ste uren vacant voor de functie van coördinator huis van het kind en gezondheid.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

4. Dagdagelijks personeelsbeheer - kennisname beslissingen algemeen directeur - april en mei 2024

 

Omschrijving:

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur in de maanden april, mei en juni 2024

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

5. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 4 juli 2024

 

 

6. Overheidsopdracht ramen poets gemeente Ranst

 

Omschrijving:

Gezamelijke opdracht ramenwassen

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.