Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Tijdelijk verkeersreglement - knip Abelebaan - goedkeuring College van burgemeester en schepenen 06/05/2021 10/05/2021
Aanvullend verkeersreglement - uitbreiding zone 30 - Broechem - goedkeuring Gemeenteraad 19/04/2021 21/04/2021
Aanvullend verkeersreglement - voorrangsregeling uitrit nieuwe magazijnen Van den Nestlaan - goedkeuring Gemeenteraad 15/03/2021 17/03/2021
Aanvullend verkeersreglement - enkelrichting - Achterstraat en Kerkstraat - goedkeuring Gemeenteraad 18/01/2021 19/01/2021
Aanvullend verkeersreglement - mindervaliden parkeerplaats - Molenstraat 20 en Gustaaf Peetersstraat 15 - goedkeuring Gemeenteraad 18/01/2021 19/01/2021
Aanvullend verkeersreglement - tonnagebeperking - Ranst - goedkeuring Gemeenteraad 16/11/2020 18/11/2020
Aanvullend verkeersreglement - zone 50 - Van den Nestlaan - goedkeuring Gemeenteraad 21/09/2020 22/09/2020
Aanvullend verkeersreglement - knip Knodbaan (slagboom) - goedkeuring Gemeenteraad 22/06/2020 23/06/2020
Aanvullend verkeersreglement - Enkelrichting - Processieweg - goedkeuring Gemeenteraad 20/04/2020 24/04/2020
Aanvullend verkeersreglement - mindervaliden parkeerplaats - Molenstraat 20 - goedkeuring Gemeenteraad 20/04/2020 24/04/2020
Aanvullend verkeersreglement - Parkeerverbod - Kapelstraat - goedkeuring Gemeenteraad 20/04/2020 24/04/2020
Aanvullend verkeersreglement - Tonnagebeperking - Veldstraat en Hofstraat - goedkeuring Gemeenteraad 20/04/2020 24/04/2020
Aanvullend verkeersreglement - Oudstrijdersstraat 119 - verwijdering parkeerplaats voor personen met een handicap - goedkeuring Gemeenteraad 17/02/2020 09/04/2020
Aanvullend reglement op de politie en wegverkeer - aanpassing van de snelheidszones - goedkeuring Gemeenteraad 16/09/2019 18/09/2019
Goedkeuring aanvullend verkeersreglement - uitbreiding zone 30 Broechem Centrum - kennisname Gemeenteraad 16/09/2019 18/09/2019
Reglement op de speelstraten - aanpassing Gemeenteraad 24/06/2019 22/03/2021
Aanvullend verkeersreglement - uitbreiding bebouwde kom Broechemlei Gemeenteraad 25/06/2018 22/03/2021
Aanvullend verkeersreglement - snelheidsbeperking en voorrangsregeling Bollaakdijk en Kesselsesteenweg - goedkeuring Gemeenteraad 28/05/2018 03/03/2021
Aanvullend verkeersreglement - inrichten van een fietsstraat in de Driepikkelhoeveweg - goedkeuring Gemeenteraad 18/12/2017 22/03/2021
Aanvullend verkeersreglement - invoeren tonnagebeperking deel Schawijkstraat en Spruytershofstraat uitgezonderd laden en lossen - goedkeuring Gemeenteraad 18/12/2017 22/03/2021