Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Dillen - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

1. Kennisnemingen Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

2. Kapmachtiging - kennisneming - Foesier

 

Omschrijving:

kapmachtiging afgeleverd door Agentschap voor Natuur en Bos aan de Tappelbeek in 2520 Broechem

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

3. Milieumelding klasse 3 - Van den Nestlaan 102 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Van den Nestlaan 102 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

4. Stedenbouwkundig attest - goedkeuring - Ranstsesteenweg

 

Omschrijving:

stedenbouwkundig attest voor het bouwen van 1 of 2 eengezinswoning(en) aan Ranstsesteenweg in 2520 Emblem

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

5. Stedenbouwkundig attest - niet-goedkeuring - Zandhovensteenweg 96

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert een negatief stedenbouwkundig attest af voor een vrijstaande eengezinswoning aan Zandhovensteenweg 96 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

6. Stedenbouwkundige melding zorgwoning - Korenveld 15 - aktename stopzetting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het stopzetten van een zorgwoning aan Korenveld 15 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

7. Opname in het vergunningenregister - Bollaakdijk 2 - niet-goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist  het vakantieverblijf aan Bollaakdijk 2 in 2520 Emblem op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

8. Opname in het vergunningenregister - Visvijverstraat

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vijver aan Visvijverstraat in 2520 Emblem op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Rundvoortstraat 85

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van twee eengezinswoningen aan Rundvoortstraat 85 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Praetershoekweg 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning aan Praetershoekweg 1 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Breughellaan 87

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een dakraam aan Breughellaan 87 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Rubenslaan 8

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Rubenslaan 8 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Oudstrijdersstraat 14

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning aan Oudstrijdersstraat 14 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Zandhovensteenweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor een reclame inrichting aan Zandhovensteenweg in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Schoolstraat 19

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de sloop en de nieuwbouw van de particuliere woning aan Schoolstraat 19 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Muizenheuvelstraat 25

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen en het uitbreiden van een woning aan Muizenheuvelstraat 25 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Processieweg 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het aanbrengen van een gevelbekleding aan Processieweg 16 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Knodbaan 137A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning aan Knodbaan 137A in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Vaartstraat 64

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwembad aan Vaartstraat 64 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

20. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsebinnenweg 18

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de verbouwing van een woning aan Ranstsebinnenweg 18 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

21. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Rubenslaan 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de nieuwbouw van een eengezinswoning aan Rubenslaan 16 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

22. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Liersesteenweg 75B

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw  aan Liersesteenweg 75B in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

23. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Herentalsebaan

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor twee eengezinswoningen op het perceel aan Herentalsebaan 20A-20B in 2520 Ranst .

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

24. Omgevingsvergunning Rundvoortstraat - Raad voor Vergunningsbetwistingen - arrest schorsingsverzoek - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen van 29 juli 2021 over het verzoek tot schorsing van de vergunning voor het bouwen van 5 woningen en een meergezinswoning aan Rundvoortstraat 56-62 in 2520 Oelegem waarbij het verzoek niet wordt ingewilligd.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

25. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Ranstsesteenweg 102 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het verkavelen van 1 lot aan Ranstsesteenweg 102 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

26. Omgevingvergunning - beroep Deputatie - Schildesteenweg 94 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van 14 september 2021.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

27. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Schoolstraat 9 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaarop de hoorzitting van dinsdag 31 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

28. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Lievevrouwestraat 39 - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van een woningcomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst werd op 29 juli 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

29. Stedenbouwkundige vergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Broechemsesteenweg 42B - vergunning

 

Omschrijving:

De nieuwbouw meergezinswoning met 3 woongelegenheden aan Broechemsesteenweg 42B in 2520 Broechem werd op 15 juli 2021 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

30. Attest van verdeling - Ranstsesteenweg 169 - mededeling

 

Omschrijving:

afsplitsen van deel van de tuinzone aan Ranstsesteenweg 169 in 2520 Ranst

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

31. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - weigering - Rubenslaan 13A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bijstellen van 1 lot aan Rubenslaan 13A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

32. De Vlaamse Waterweg nv / Willemen Infra nv - werken brug Jozef Simonslaan - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Willemen Infra nv / De Vlaamse Waterweg nv voor werken aan brug Jozef Simonslaan in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

33. Kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen - akoestische maatregelen - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot bestelling van de verplichte optie (bijkomende akoestische maatregelen) zoals voorzien in punt 3.3 van het goedgekeurde lastenboek voor het ontwerp en uitvoering van de kantoorinrichting van de nieuwe gemeentelijke magazijnen voor een bedrag van € 27.497,25 btw 21% incl. volgens het voorstel van Buroffice Creations, Nijverheidsstraat 22 in 2570 Duffel

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

34. Weg- en rioleringswerken Mollentstraat - vordertinsstaat 9+tris - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr. 9tris voor € 13.249,04 inclusief 21 % btw voor de ‘Weg- en rioleringswerken Mollentstraat’ goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

35. Aanleg semi-verhard wandelpad Schawijkstraat  - vorderingsstaat 2 (eindstaat) )- goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.2 (eindstaat) voor € 20.008,98 inclusief 21 % btw voor de ‘aanleg semi-verhard wandelpad Schawijkstraat ’ goed

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

36. Onderhoudswerken aan voetpaden -Hofstraat  - vorderingsstaat 2 (eindstaat) - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.2 - onderhoud voetpaden 2020 (eindstaat) voor € 52.382,30 inclusief 21 % btw goed.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

37. Kermisplan Ranst 29 augustus 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring plan kermis Ranst.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

38. Aanpassen boordstenen - Zandhovensteenweg 44 A- vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning voor het aanpassen van de boordstenen ter hoogte van Zandhovensteenweg 44 A in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

39. Inbuizing - Rundvoortstraat afdeling 2 sectie A nummer 435A - vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning voor plaatsing inbuizing in de Rundvoortstraat in Oelegem onder voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

40. Inbuizing - Hutveld - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring plaatsing inbuizing perceel Hutveld in Emblem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

41. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

42. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

43. Gebruik loods Moervelden - ILVO keuring spuittoestellen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan ILVO voor het gebruik van de loods op de Moervelden voor het keuren van spuittoestellen op 14 september 2021

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

44. Aanvraag ontslag pensioen - administratief medewerkster dienst bevolking - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag ontslag pensioen - administratief medewerkster dienst bevolking - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

45. Aanvraag pensioen - werkman groendienst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag pensioen - werkman groendienst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

46. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

47. Huur van een mobiel bancontact toestel

 

Omschrijving:

Huren van mobiel bancontact toestel

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

48. Rapport visum, thesaurietoestand, liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer - kennisname

 

Omschrijving:

Rapport over het visum, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose en het debiteurenbeheer

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

50. Aankoop koppeling en software ifv WODOCO - goedkeuring

 

Omschrijving:

koppeling digitale woonstcontroles en de bevolkingsmodules

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

58. Vervanging kopieermachine documentatiecentrum - overheidsopdracht met gebruik van raamovereenkomst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de kopieermachine van de bibliotheek in Emblem te vervangen met gebruik van de raamovereenkomst van de stad Brugge.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

59. Activiteit autoloze zondag 9 september - goedkeuring

 

Omschrijving:

activiteit Autoloze zondag

 

Publicatiedatum: 28/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 26 augustus 2021

 

 

60. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Sint Jozef 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het herbouwen van een woning na afbraak en de renovatie van een stal aan Sint Jozef 1 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 28/08/2021