Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Glen Bertels, Chris Cornelis, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts, Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen, Dirk Verbruggen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

2. Vermoeden vervuiling - Kanaalzone Oelegem - stand van zaken

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de vraag van de buurtbewoners om een grond in de Kanaalzone van Oelegem op te nemen in de inventaris voor vervuilde gronden.

 

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

3. Voorstelling project Ipon - Schuurblok - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de verkaveling en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

4. GRUP Leidingenstraat 'Antwerpen - Ruhr (Geleen)' - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de startnota van het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)' en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 09/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 april 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 09/04/2021