Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig en Jan Dillen - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

2. Vacantverklaring via verkorte procedure en interim - maatschappelijk werker - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring vacantverklaring via verkorte procedure en interim voor maatschappelijk werker

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

3. Aanstelling verzorgende bepaalde duur - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling verzorgenden bepaalde duur

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

4. Dagdagelijks personeelsbeheer - kennisname beslissingen algemeen directeur -  maart 2021

 

Omschrijving:

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur in de maand maart 2021

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

5. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 8 april 2021

 

6. Samenroeping raad voor maatschappelijk welzijn - verzoek

 

Omschrijving:

Vaststelling van de agenda van de volgende raad voor maatschappelijk welzijn

 

Publicatiedatum: 08/04/2021