De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op maandag 24 juni 2024 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Kevin Helsen, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

John Oliviers

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

1. Toevoegen van agendapunten bij hoogdringendheid - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de volgende agendapunten toe aan de openbare agenda bij hoogdringendheid:

1) "Omgevingsvergunningsaanvraag - wegentracé - Knodbaan-Rundvoortstraat - vernietiging beslissing gemeenteraad 20

november 2023 - kennisname"

 2) “Schenking marktaanhangwagen met tent - aanvaarding - goedkeuring"

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

2. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 27 mei 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

3. Aanpassing politiereglement GAS-wet en wet openingsuren - aangepast reglement - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aangepaste politiereglement goed naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving GAS en openingsuren.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links Politiereglement Ranst versie 4 GR 20240624.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

4. Arbeidstijdenreglement - wijziging - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aangepast arbeidstijdenreglement voor het personeel van het gemeentebestuur en OCMW Ranst zoals bijgevoegd in bijlagen goed.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links Arbeidstijdenreglement 3.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

5. Wijziging Fietsleasing policy - goedkeuring

 

Omschrijving:

Wijzigingen fietsleasing policy - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links 16052024 - Fietsleasing policy gemeente en OCMW Ranst.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

6. Maaltijd- en ecocheques - Toetreding aankoopcentrale Agentschap facilitair bedrijf Vlaamse overheid - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de raamovereenkomst van Vlaanderen voor de afname uit de aankoopcentrale voor de raamovereenkomst aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektroniche maaltijdcheques en andere vouchers.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

8. Aanleg en financiering van het fietspad Safi spoor Oost en de aanleg van de nutsvoorzieningen en wegenis van het bedrijventerrein aan de Oostmalsesteenweg - samenwerkingsovereenkomst provincie Antwerpen - gemeente Ranst - Igean - principiële goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de overeenkomst in bijlage rond de aanleg en financiering van het fietspad Safi spoor Oost en de aanleg van de nutsvoorzieningen en wegenis van het bedrijventerrein aan de Oostmalsesteenweg tussen de gemeente Ranst, Igean en de provincie Antwerpen goed en machtigt de burgemeester en de algemeen directeur deze overeenkomst te tekenen.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

9. Onderhandse overeenkomst voor verwerven percelen Achterlo Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de onderhandse overeenkomst goed voor aankoop percelen Achterlo Broechem - Ranst

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

10. Straatnaam 'Beekvelden' - principiële vaststelling - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad verleent zijn principieel akkoord voor de nieuwe straatnaam 'Beekvelden'

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

11. Aanvullend verkeersreglement - kort parkeren - Gemeenteplein - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het invoeren van twee parkeerplaatsen voor kortparkeren op het Gemeenteplein in Broechem.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

12. Aanvullend verkeersreglement - kort parkeren - Gasthuisstraat - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed voor het invoeren van een parkeerplaats voor kortparkeren in de Gasthuisstraat.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

13. Aanvullend verkeersreglement - Verbod op vrachtvervoer - Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullend verkeersreglement goed waarbij de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen, geldig voor voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan +3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de woonwijken van Oelegem.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

14. Aanvullend verkeersreglement - Voorrang - Streep/Voetweg - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad besluit een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Voetweg - Streep door middel van een stopbord en stopstreep en een parkeerverbod in te stellen in Streep tussen Voetweg en de inrit van de parking van de politie.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

15. Toewijzingsreglement De Voorkempen-he - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan het ontwerp van toewijzingsreglement zoals voorgelegd door

de toewijzingsraad  van Woonmaatschappij De Voorkempen-he en neemt kennis van de genomen beslissingen door De Voorkempen-he met betrekking tot de versnelde toewijzingen.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links 1. Toewijzingsreglement De Voorkempen-he.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

16. Rooilijn, ligging, breedte en uitrusting Pater Domstraat - beslissing in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de rooilijn, ligging, breedte en uitrusting van de buurtweg nummer 4 (Pater Domstraat) goed in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links BA_RAN3026_I_N_1.pdf Download
BA_RAN3026_L.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

17. Gratis grondafstand - Dullaard 3 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 36 m², gelegen in Ranst, Dullaard 3 - 9B, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie C, deel van nr. 102 G3, 102 H3 en 101 T

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

18. Verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken - Profeetstraat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 1 m², gelegen in Ranst, Profeetstraat, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr's 255B.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

19. Verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken - Profeetstraat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 21 m², gelegen in Ranst, Profeetstraat, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr's  256P, 253A10.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

20. Verwerving onroerend goed in het kader van wegenis- en rioleringswerken - Profeetstraat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 28m², gelegen in Ranst, Profeetstraat, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nr's 253G10, 253F8 en 253E8.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

21. Overheidsopdracht voor de aankoop van een elektrische sleutelkast en de bijhorende licenties - lastvoorwaarden en plaatsingswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze goed voor de aankoop van een elektronische sleutelkast en de bijhorende licenties.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

22. Overheidsopdracht voor het reinigen van ramen, glazen en andere oppervlakten van diverse gebouwen op het grondgebied van de gemeente Ranst  - plaatsing via raamovereenkomst - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de plaatsingswijze via raamovereenkomst goed van de overheidsopdracht voor het reinigen van ramen, glazen en andere oppervlakten van diverse gebouwen op het grondgebied van de gemeente Ranst voor een geraamd bedrag van € 100.000,00 inclusief btw.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

23. Aanleg fietspad Vaartstraat - lastvoorwaarden en plaatsingswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze goed voor de overheidsopdracht voor aanleg fietspad Vaartstraat.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

24. Wegenis- en rioleringswerken Ranst/Boechout, Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg (dossier nrs. 22.680 & 22.680V) - lastvoorwaarden en plaatsingswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en plaatsingswijze goed voor de overheidsopdracht voor 'wegenis- en rioleringswerken Ranst / Boechout, Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg (dossier nrs. 22.680 & 22.680V)'.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

25. Wegen- en rioleringswerken Everhoek - lastvoorwaarden en plaatsingswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring bestek Antea Group en plaatsingswijze project RAN3008 'wegenis- en rioleringswerken Everhoek.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

26. Overlastcamera op de hoek van de Lievevrouwestraat en Gasthuisstraat - interpellatie Vlaams Belang

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Patrick Vandervaeren (Vlaams Belang) heeft een aantal vragen rond de plaatsing van een overlastcamera in het centrum van Ranst zoals waarom is deze camera daar speciaal geplaatst en wanneer juist,

is daar een bevraging rond geweest, zijn deze toestellen conform de GDPR persoons bescherming en zijn daar veel criminele toestanden waargenomen? Hij vraagt zich af of het huidig bestuur een Big Brother dorp van Ranst maken?

De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) antwoordt dat de 4 overlast camera’s die ingezet kunnen worden op het  openbaar domein van het grondgebied van Ranst en Zandhoven. Ze kunnen gebruikt worden als preventie of ontrading bij overlast of ter voorkoming of opsporing van misdrijven. De verwerkersautoriteit is de politiezone ZARA. Enkel de korpschef en de door de korpschef aangewezen politiefunctionarissen kunnen de beelden retroactief bekijken en opvragen.

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Punt bijlagen/links Camera op de hoek van de Lievevrouwestraat en Gasthuisstraat - interpellatie Vlaams Belang.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

27. Lostraat - fietsstraat of werfstraat - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid Roel Vermeesch (onafhankelijk) verwijst naar de verkeerssituatie in de Lostraat naar aanleiding van de bouw van de 2 klaslokalen en de verzakking en vraagt aan het bestuur wat de planning is om deze problemen definitief op te lossen.

De schepen van openbare werken, Jan Dillen (N-VA) antwoordt dat wat het riooldeksel betreft heeft onze administratie dit meerdere keren gemeld aan Waterlink met de vraag om het deksel te komen herstellen maar snelle acties bleven uit. Bij navraag is gebleken dat de signalisatiefirma die aangesteld is door de aannemer van Water-link had nagelaten een signalisatievergunning aan te vragen. Zonder signalisatievergunning wenste de aannemer niet van start te gaan. Zodra deze aanvraag ingediend en goedgekeurd is zullen de werken zo snel als mogelijk aangevat worden door de aannemer.

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Punt bijlagen/links Lostraat - Fietsstraat of werfstraat - interpellatie Roel Vermeesch.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

28. Weeral verloren tijd en geld voor bewoners die door dit bestuur worden genegeerd - interpellatie Roel Vermeesch (onafhankelijk)

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid Roel Vermeesch (onafhankelijk) hoeveel keer beslissingen van dit bestuur werden vernietigd met inbegrip van de kosten aan advocaten en andere juridische kosten waarvoor men veroordeeld werd.

De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) antwoordt....

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Punt bijlagen/links Interpellatie Verloren tijd en geld voor bewoners die door dit bestuur worden genegeerd - interpellatie Roel Vermeesch.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

29. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegentracé - Knodbaan-Rundvoortstraat - vernietiging beslissing gemeenteraad 20 november 2023 - kennisname

 

Omschrijving:

Dit punt wordt verdaagt naar een latere zitting.

 

Publicatiedatum: 20/06/2024
Punt bijlagen/links Ministerieel besluit Ranst GR 20231120 wegenis Knodbaan-Rundvoortstraat .pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

30. Overlast “Kangals” in onze gemeente - interpellatie Vlaams Belang

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Christel Engelen (Vlaams Belang) verwijst naar de reeds enkele jaren strijd voeren voor de veiligheid van onze burger en zijn viervoeter, en dit door overlast van loslopende Kangals die al meermaals tot weerzinwekkende toestanden hebben gezorgd, vragen wij nu:

- Wanneer kan onze burger zich terug veilig voelen?

- Welke voorwaarden gaat onze burgemeester nu extra opleggen?

- Gaat er eindelijk zeer veilig worden opgetreden?

- Is er reeds een gesprek geweest met de eigenaars, die hier uiteindelijk de oorzaak van zijn.

Kan het niet tot deze mensen doordringen dat enkel zij zelf deze terreur kunnen stoppen?

De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) antwoordt

 

Publicatiedatum: 25/06/2024
Punt bijlagen/links Overlast Kangals in onze gemeente - interpellatie Vlaams Belang.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Gemeenteraad van maandag 24 juni 2024

 

 

31. Schenking marktaanhangwagen met tent - aanvaarding - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvaarding van een schenking

 

Publicatiedatum: 20/06/2024