Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022

 

 

2. Opmaak verkavelingsdossier gronden Halle - Zoersel, hoek Watermolen Sniederspad

 

Omschrijving:

De toewijzing van de opdracht inzake verkaveling gronden gelegen te Halle Zoersel Watermolen - Sniederspad.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022

 

 

3. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022

 

 

4. Dringende maatregelen inzake voedselhulp voor OCMW-cliënten - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring besteding toelage voedselhulp aan OCMW-gebruikers voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2023.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 november 2022

 

 

5. Samenroeping raad voor maatschappelijk welzijn - verzoek

 

Omschrijving:

Vaststelling van de agenda van de volgende raad voor maatschappelijk welzijn

 

Publicatiedatum: 10/11/2022