De voorzitter van de politieraad verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op woensdag 7 december 2022 om 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12 2240 Zandhoven.

Verwacht:

Wim Van der Schoot - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De

 

Wim Van der Schoot

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

1. Begrotingsrekening en resultatenrekening 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

2. Begrotingswijziging nrs. 1 en 51- dienstjaar 2022 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

3. Begroting 2023 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

4. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

5. Igean dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 22 december 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

6. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 22 december 2022  - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

7. Vacantverklaring CALOG assistent - dienst bedrijfsvoering - bij hoogdringendheid - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

8. Vacature commissaris - vacantverklaring - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

9. Vacantverklaring INP dienst jeugd en gezin bij hoogdringendheid - besluit politiecollege 31 oktober 2022 - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

10. Heraanbesteding polissen materiële schade en vloot - procedure en gunning - kennisname

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

11. Aankoop  dienstvoertuig wijkwerking via het raamcontract van de Vlaamse gemeenschap - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/11/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 7 december 2022

 

 

12. Elektronische maaltijdcheques - raamovereenkomst van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques van de Federale Politie - toetreding

 

Publicatiedatum: 29/11/2022