Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

1. Bodemsaneringsproject carrosserie Schalbroeck - Vaartstraat 188A

 

Omschrijving:

gunstig advies aan Ovam over bodemsaneringsproject Vaartstraat 188A

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

2. Kapvergunning - Oudstrijdersstraat 123 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Oudstrijdersstraat 123 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

3. Kapvergunning - Achterstraat 40 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de bomen te vellen aan Achterstraat 40 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

4. Kapvergunning - Mollentstraat 13 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Mollentstraat 13 in 2520 Broechem

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

5. Milieumelding klasse 3 - Kreupelstraat 35 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Kreupelstraat 35 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

6. Milieumelding klasse 3 - Jozef Simonslaan 21 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het «onderwerp» aan «adres».

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

7. Milieumelding klasse 3 - Boekweitlaan 13 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Boekweitlaan 13 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

8. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Heiken 13

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Heiken 13 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

9. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - De Winkelhaak

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan Winkelhaak in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

10. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Spoorweglei 25

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een gekoppelde eengezinswoning aan Spoorweglei 25 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

11. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - Bergsehoeven

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor een paardenstal aan Bergsehoeven in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

12. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - Bistweg 15

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Bistweg 15 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

13. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Achterlo 2A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de afbraak van een serre aan Achterlo 2A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

14. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Vaartstraat 190

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor bestemmingswijziging van woonhuis naar kantoor aan Vaartstraat 190 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

15. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Rundvoortstraat 81

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Rundvoortstraat 81 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Schoolstraat 9

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een handelszaak en meergezinswoning aan Schoolstraat 9 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

17. Aanvraag omgevingsvergunning verkaveling - weigering - Massenhovensesteenweg 85

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor bijstelling van de verkaveling van 1 lot in 2 loten aan Massenhovensesteenweg in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

18. Omgevingsvergunning - arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Ten Velde 33 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 februari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0592 met de verwerping van het verzoekschrift en het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 februari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0591 met de verwerping van het verzoekschrift waardoor de vergunning vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen voor erfscheidingen in voor- en achtertuin aan Ten Velde 33 in 2520 Emblem uitvoerbaar is.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

19. Omgevingsvergunning - arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Vaartstraat 193 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 4 februari 2021 met nummer RvVb-A-2021-0581 waarop het verzoekschrift ontvankelijk wordt verklaard waardoor de voorwaardelijke vergunning verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen op 6 augustus 2020 voor de regularisatie van een loods aan Vaartstraat 193 in 2520 Oelegem geldig blijft.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

20. Omgevingsvergunning - Raad voor Vergunningsbetwistingen afschrift verzoek en mogelijkheid tot tussenkomst - Ginnegemveld 1A - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 16 februari 2021 met een afschrift van het verzoekschrift van 30 december 2020 voor de vernietiging van de beslissing van de Vlaamse Overheid van 13 november 2020 en beslist wel/niet tussen te komen in deze procedure.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

21. Verslag CMOW 16 februari 2021 - kennisname en goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 16 februari 2021 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

22. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

23. Opmaak Plan-Mer omleidingsweg Broechem -  stopzetting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het oollege van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'opmaak plan-Mer omlediingsweg Broechem'  stop te zetten en een nieuwe opdracht uit te schrijven voor de opmaak van een alternatievenstudie omeidingsweg Broechem

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

24. Opmaak alternatievenstudie omleidingsweg  Broechem - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goed voor de realisatie van ‘Opmaak alternatievenstudie omleidingsweg Broechem’ met als raming € 30.000 incl. btw 21%.. De opdracht wordt via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

25. Leveren en plaatsen van ramen en screens klassen oud gebouw gemeentelijke lagere school in Oelegem - aan te schrijven firma's - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester keurt de lijst met aan te schrijven firma's goed voor het leveren en plaatsen van ramen en screens de klassen van het oud gebouw van de gemeentlelijke lagere school van Oelegem

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

26. Aanleg  fietspad Herentalsebaan -  vorderingsstaat 7 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.7 voor € 122.899,05 inclusief 21 % btw voor de heraanleg fietspad Herentalsebaan’ goed.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

27. Pidpa - grondwerken Broechemsesteenweg (Nijlen) - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Pidpa voor de uitvoering van grondwerken in Broechemsesteenweg (Nijlen - Broechem).

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

28. Fluvius - grondwerken Vaartstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Vaartstraat in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

29. Fluvius - grondwerken Bredabaan - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Bredabaan in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

30. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

32. Aanstelling toezichter BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling toezichter BKO paasvakantie goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

33. Wijziging aanstelling tijdelijke onderwijzer lichamelijke opvoeding - goedkeuring

 

Omschrijving:

Wijziging tijdelijke aanstelling leerkracht lichamelijk opvoeding- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

34. Aanstelling tijdelijke onderwijzer lichamelijke opvoeding - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzer lichamelijke opvoeding GBS Oelegem, GBS Broechem en GBS Ranst.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

35. Kennisnemingen financiële dienst

 

Omschrijving:

Kennisnemingen van de ingekomen stukken van de financiële dienst

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

36. Kennisname lidmaatschappen

 

Omschrijving:

Kennisname lidmaatschappen

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

37. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

39. Engagement gemeente Ranst project 10.000 stappen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Ranst neemt deel aan dit 4-jarig project  '10.000 stappen gaat voor meer' van Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven. Hierdoor wil het zijn inwoners aanmoedigen om te bewegen en van Ranst een beweegvriendelijke gemeente maken.

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 18 maart 2021

 

40. Aanvraag  infrastructuursubsidie TC Ranst - Goedkeuring

 

Omschrijving:

Toekenning infrastructuursubsidie aan TC Ranst voor de uitbreiding van de LED-verlichting en de bouw van een berging en 2 bijkomende padelvelden

 

Publicatiedatum: 22/03/2021