Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

1. Kennisnemingen Dienst Omgeving

 

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

2. Ondersteuning opruimactie door Natuurpunt De Wielewaal i.k.v. natuurherstel Netevallei Emblem - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Goedkeuring van materiële ondersteuning bij opruiming perceel i.k.v. natuurherstel door NP De Wielewaal

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

3. Stedenbouwkundige melding - Ranstsesteenweg 107 - aktename

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan Ranstsesteenweg 107 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

4. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - voorwaardelijke vergunning - Bremstraat 12

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verkavelen van het perceel in 2 loten aan Bremstraat 12 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Ter Stratenweg 19

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de uitbreiding van de bedrijfshal aan Ter Stratenweg 19 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

6. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Oelegemsesteenweg - kennisname

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 21 juni 2021 door de Vlaamse Overheid voor het ontbossen aan de site van Water-link aan de Oelegemsesteenweg in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Oostmalsesteenweg 82

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het slopen van een woning aan Oostmalsesteenweg 82 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Antwerpsesteenweg 98

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor  Lo Pétillant aan Antwerpsesteenweg 98 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Mulderweg 6

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning aan Mulderweg 6 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Grimmarastraat 4

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Grimmarastraat 4 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Kapelstraat 81A

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Kapelstraat 81A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

12. Omgevingvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Streep 43 - mogelijkheid tot tussenkomst

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet tussen te komen in deze beroepsprocedure.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

13. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Jozef Simonslaan 39 - advies

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het houden van 20 honden aan Jozef Simonslaan 39 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

14. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Stapstraat 7 - advies

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het verbouwen van een handelspand tot een meergezinswoning aan Stapstraat 7 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

15. Antea Group - plaatsing peilbuizen ter hoogte van Zevenbergenlaan 26 - vergunning

 

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Antea Group voor de plaatsing van peilbuizen ter hoogte van Zevenbergenlaan 26 in Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

16. Fluvius - grondwerken Mulderweg - vergunning

 

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Mulderweg in Emblem.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

17. Proximus - grondwerken Kromstraat - vergunning

 

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Proximus voor de uitvoering van grondwerken in de Kromstraat (Spruytershofstraat) in Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

18. Levering en plaatsing fietsen- en containerberging Nieuwe Magazijnen - gunning - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering en plaatsing van een overdekte fietsenstalling met containerberging voor de de nieuwe gemeentelijke magazijnen op basis van het verslag van nazicht van 31 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

19. Overheidsopdracht optimaliseren werkgeversbijdragen - gunning - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘Optimaliseren werkgeversbijdragen’.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

20. Zwembadvervoer gemeentelijke basisscholen - gunning overheidsopdracht beperkte waarde  - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het zwembadvervoer voor de gemeentelijke basisscholen 2021-2022 te bestellen.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

21. Leveren en plaatsen van buitendeuren en raam klaslokalen gbs De knipoog - gunning - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren van buitendeuren en een raam in de gbs Ranst aan de firma Clement Raymond bvba uit Pepingen voor een bedrag van ongeveer €  45.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

22. Overheidsopdracht vergroening wagenpark - niet-gunning - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist  om de opdracht voor de vergroening van het wagenpark niet te gunnen en te overwegen om al dan niet een nieuwe procedure op te starten.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

23. Bouwen gemeentelijke magazijnen -vorderingsstaat 35bis - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr. 35 bis goed voor € 58.069,09 inclusief 21 % btw voor de ‘algemene bouwwerken en technieken’

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

24. Bouwen gemeentelijke magazijnen - verrekening 21 - alarmsysteem - goedkeuring bij hoogdringendheid

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nr.21 - alarmsysteem voor € 28.752,79 inclusief 21 % btw voor de ‘algemene bouwwerken en technieken’ goed conform art.269 van het lokaal decreet van 22 december 2017

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

25. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

26. Kennisnemingen secretariaat

 

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

27. Ontwikkeling zwembad Zandhoven - Zoersel via DBFM - voorstel deelname haalbaarheidsstudie - kennisname

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Kristof Janssens, algemeen directeur van gemeente en OCMW Zoersel via mail (kristof.janssens@zoersel.be) van 22 juni 2021, of het gemeentebestuur van de gemeente Ranst bereid is een deel van de studiekost (raming 30.000 euro) voor een haalbaarheidsstudie ten laste te nemen met het oog op een verdere samenwerking en gezamenlijke opdracht en besluit deel te nemen naar analogie met Zandhoven aangezien Zoersel en Zandhoven bij uitstek de keuze moeten maken.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

30. Inrichten beleidsuren gemeentelijke scholen  - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Beleidsuren ten laste van het exploitatiebudget gemeentelijk onderwijs - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

31. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

34. Aanvragen subsidies BOA-decreet - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Aanvraag BOA-subsidie en aanstelling KINA ter ondersteuning

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

35. Kennisnemingen evenementen

 

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

36. Vormingssubsidies jeugd 2021 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen kennen de vormingssubsidies voo de jeugd toe aan verschillende jongeren die betrokken zijn bij het jeugdwerk in Ranst of het speelplein.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

37. Milieumelding klasse 3 - Speltlaan - aktename

 

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Speltlaan in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 juli 2021

 

 

38. Deelname projectoproep Bewegen Op Verwijzing - principiële goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Principiële goedkeuring deelname projectoproep Bewegen Op Verwijzing in samenwerking met ELZ Pallieterland.

 

Publicatiedatum: 02/07/2021