Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

1. Kapvergunning - le Roylaan 12 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan le Roylaan 12.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

2. Kapvergunning - Van den Nestlaan 13 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de bomen te vellen aan Van den Nestlaan 13.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

3. Kapvergunning - Herentalsbaan 165 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Herentalsebaan 165 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

4. Milieumelding klasse 3 - Rundvoortstraat 56-62 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Rundvoortstraat 56-62 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

5. Milieumelding klasse 3 - Kreupelstraat 35 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het «onderwerp» aan «adres».

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

6. Stedenbouwkundige melding - Handboogweg 20 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het bijbouwen van een orangerie aan Handboogweg 20 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

7. Stedenbouwkundige melding - Ter Stratenweg 56 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het regulariseren van de plaatsing van een deur en een poort aan Ter Stratenweg 56 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Emblemseweg 41

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwembad aan Emblemseweg 41 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Liersesteenweg 2A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de functiewijziging van een woning naar een creche aan Liersesteenweg 2A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Handboogweg 2A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een woning aan Handboogweg 2A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Rundvoortstraat 105

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een zwembad en verhardingen aan Rundvoortstraat 105 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Profeetstraat 2

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van twee eengezinswoningen aan Profeetstraat 2 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - de Fraulalaan 34

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van een tuinhuis, een carport, een koepel en een houtopslag en de aanvraag voor een nieuwe omheining  aan de Fraulalaan 34 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Juul Persijnstraat 54

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis met overdekt terras aan Juul Persijnstraat 54 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

15. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Oostmalsesteenweg 8 - vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor de regularisatie van 3 garages en 3 boogloodsen voor de stockage van oldtimers aan Oostmalsesteenweg 8 in 2520 Emblem werd op 11 maart 2021 voorwaardelijk en tijdelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

16. Commissie openbare werken en mobiliteit - verslag vergadering 23 maart 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 23 maart 2021 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

17. Telraam - lastvoorwaarden en gunning  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ''Telraam' aan de enige aanbieder, de firma Rear Window, Diestsesteenweg 71 in 3010 Leuven voor een bedrag van € 20.190,54 btw 21% inclusief.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

18. Fluvius - grondwerken Vaartstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Vaartstraat in Ranst / Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

19. Fluvius - grondwerken Speltlaan - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Speltlaan in Ranst.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

20. Pidpa - grondwerken Speltlaan - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Pidpa voor de uitvoering van grondwerken in de Speltlaan in Ranst.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

21. Pidpa - grondwerken Liersesteenweg - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Pidpa voor de uitvoering van grondwerken in de Liersesteenweg in Emblem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

22. Proximus - grondwerken Pater Domstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Proximus voor de uitvoering van grondwerken in de Pater Domstraat in Broechem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

23. Telenet - grondwerken Lostraat 24 - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Telenet voor de uitvoering van grondwerken in Lostraat 24 in Broechem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

24. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

25. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

26. Bestuursmaatregelen burgemeester in het kader hondenoverlast - verzoekschift RvS - verslag auditoriaat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de memorie van wederantwoord van de verzoeker, het verslag van het auditoriaat van 30 januari 2021, de beschikking van de voorzitter van de Xde kamer van de Raad van State om de openbare terechtzitting te laten plaatsvinden op 2 april 2021 om 14u en van het uitstel van de zitting voor onbepaalde tijd.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

28. Assistent wegen, gebouwen en signalisatie - proces-verbaal - kennisname

 

Omschrijving:

kennisname proces verbaal van het aanwervingsexamen van assistent wegen, assistent wegen (signalisatie) en assistent gebouwen (schilder)

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

30. Aanvraag mutatie onderwijzer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Mutatie onderwijzer goedkeuring

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

31. Aanstelling tijdelijke onderwijzeres

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzeres GBS Broechem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

32. Tijdelijke aanstelling  onderwijzeres - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijke onderwijzeres - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

33. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

34. Aanwijzend schatter kadastraal inkomen - project comfort en nuttige oppervlakte - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project ‘comfort en nuttige oppervlakte’ in samenwerking met MEOW waarbij wordt gepeild naar de aanwezigheid van basis comfortelementen in circa 1.000 woningen zijnde centrale verwarming of een badkamer in functie van een eventuele herschatting van het kadastraal inkomen en besluit akkoord te gaan met de implementatie door de aanwijzend schatter en MEOW.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

36. Aanpassingen speelpleinwerking Pasen - goedkeuring

 

Omschrijving:

aanpassingen speelpleinwerking paasvakantie 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

37. Tienerwerking speelplein zomer- goedkeuring

 

Omschrijving:

tienerwerking op het speelplein

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

38. Contact- en Bronopsporing - addendum samenwerkings- en verwerkersovereenkomst AZG - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken in het kader van de controle op quarantaine- en isolatieplicht

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 1 april 2021

 

39. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - vergunning - Rundvoortstraat 85

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het herverkavelen in 2 loten aan Rundvoortstraat 85 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021