Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Nancy Bruynseels - plaatsvervangend lid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

1. Woonbehoeftestudie - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de woonbehoeftestudie en de toelichting door het studiebureau Omgeving.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

2. voorstelling Gruunrant

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de werking van GruunRant.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

3. goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

4. voorstel informatiesessie VRP over urban sprawl - goedkeuring

 

Omschrijving:

De interactieve sessie over urban sprawl door de VRP kan aangevraagd worden.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

5. praktische werking Gecoro - discussie

 

Omschrijving:

De gegeven opmerkingen worden overlopen.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 4 februari 2020

 

6. RUP 'Zonevreemde woonclusters' - verslag plenaire vergadering - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering voor het RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan-Heesterbos' van 18 december 2019.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020