Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

1. Ondersteuning opruimactie aangekocht perceel door Natuurpunt De Wielewaal i.k.v. natuurherstel Netevallei Emblem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van materiële ondersteuning bij opruiming perceel i.k.v. natuurherstel door NP De Wielewaal

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

2. Kapvergunning - Veldstraat 42 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Veldstraat 42 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

3. Kapvergunning - Schildesteenweg 20 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de 4 bomen te vellen  en 2 bomen te snoeien aan Schildesteenweg 20 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

4. Opname in het vergunningenregister - Bollaakdijk

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de vijver op perceel 4/B/223E op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

5. Milieumelding klasse 3 - Crauwelsveld 19 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Crauwelsveld 19 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

6. Milieumelding klasse 3 - Vrieselhof - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke grondwaterwinning aan Vrieselhof in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

7. Milieumelding klasse 3 - Kantonbaan 7 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank aan Kantonbaan 7 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Bistweg 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de verbouwing van een woning aan Bistweg 12 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

9. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Zakstraat - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 26 mei 2021 door de Vlaamse Overheid voor wijziging aan de exploitatie van ontspanningsstation Fluxys Zakstraat 4.20190 aan Zakstraat ZN in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Doggenhoutstraat 7

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw aan Doggenhoutstraat 7 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Dullaard 71

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en het regulariseren van een bijgebouw en een zwembad aan Dullaard 71 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Van den Nestlaan 63

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een garage aan Van den Nestlaan 63 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Doggenhoutstraat 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een woning en het creëren van een zorgwoning aan Doggenhoutstraat 1 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Van den Nestlaan 141C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de regularisatie van een waterdoorlatende oprit in de voortuin aan Van den Nestlaan 141C in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Schildesteenweg 39-43

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een meergezinswoning aan Schildesteenweg 39-43 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Bistweg 64

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de sloop van een serre aan Bistweg 64 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Juul Persijnstraat 52

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Juul Persijnstraat 52 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

18. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen- Lievevrouwestraat 32 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door «functie»/verontschuldigen op de hoorzitting van «datum».

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

19. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Bistweg 5 - vergunning

 

Omschrijving:

De gedeeltelijke vergunning voor de regularisatie van een verharding aan Bistweg 5 in 2520 Broechem werd op 20 mei 2021 verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

20. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Kantonbaan 1 - vergunning

 

Omschrijving:

De voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een zonevreemde hoeve aan Kantonbaan 1 in 2520 Oelegem werd op 20 mei 2021 verleend door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

21. Stedenbouwkundige vergunning - beroep deputatie - Broechemsesteenweg 42B - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen behoudt het gemotiveerde weigeringsbesluit van 7 september 2017 en verleent een ongunstig advies voor een meergezinswoning met 3 woongelegenheden aan Broechemsesteenweg 42B in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

22. Burgerparticipatietraject -  lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek, gunningswijze en aan te schrijven firma's goed voor het project burgerparticipatietraject.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

23. Soft- en hardware voor digitale afspraken burgerloket - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht ‘Soft- en hardware voor digitale afspraken burgerloket’  op basis van de motieven zoals vastgesteld in het verslag van het nazicht van de offertes van 11 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

24. Aanleg semi-verhard wandelpad Schawijkstraat  - vorderingsstaat - 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.1 voor € 40.447,82 inclusief 21 % btw voor de ‘aanleg semi-verhard wandelpad Schawijkstraat ’ goed.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

25. Vervanging kopieermachine documentatiecentrum - overheidsopdracht met gebruik van raamovereenkomst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de kopieermachine van het documentatiecentrum te vervangen met gebruik van de raamovereenkomst van de stad Brugge.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

26. Verplaatsing digitaal scherm van Gasthuisstraat naar sportcentrum Ranstsesteenweg - stand van zaken

 

Omschrijving:

Kennisname stand van zaken eventuele verplaatsing digitaal scherm naar parking sportcentrum Ranstsesteenweg.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

27. Herstellen schade domein Moervelden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte goed van Wim Peers, Bistweg 10, 2520 Ranst voor het herstellen van de schade domein Moervelden voor een bedrag van € 8.928,80 incl.21%.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

28. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

29. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

30. Aanvraag staanplaats - Arci's Food Flags - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Erlinda Willemsen (Arci's Food Flags), voor een staanplaats voor de verkoop van fusion-asian cuisine van dinsdag tot en met donderdag van 16 tot 21 uur op haar eigendom op de Venusstraat 64 te Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

31. Inwonerspanel Public Minds - input tweede bevraging - dienstverlening

 

Omschrijving:

Vaststelling van de vragenlijst dienstverlening voor het inwonerspanel en het ruimer de kans geven om deze in te vullen

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

32. Noodhulp - Covid-19 epidemie India - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een bedrag van 1.000 euro aan Oxfam België te storten op BE37 0000 0000 2828 met de code "9240" van Oxfam-Solidariteit als noodhulp naar aanleiding van de Covidpandemie in India.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

33. Noodhulp - vulkaanuitbarsting Goma (Congo) - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een bedrag van 1.000 euro aan als noodhulp aan Artsen zonder grenzen te storten op BE73 0000 0000 6060, voor de heropbouw van Goma (Congo) na de vulkaanuitbarsting.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

34. Uitzonderlijk vervoer - bvba Lymar - goedkeuring

 

Omschrijving:

Toelating aan bvba Lymar, Ter Stratenweg 58, 2520 Oelegem, om uitzonderlijk vervoer te organiseren met vrachtwagens voor sporadisch transport op een onbepaalde data langsheen de beschreven aanrijroute op voorwaarde dat er een vergunning verleend is door de minister van mobiliteit en de exacte data van het transport nog overgemaakt worden.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

35. Afdelingshoofd technische dienst  - samenstelling selectiecommissie - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van afdelingshoofd technische dienst - Publieke ruimte en ontwikkeling op niveau A4a-A4b in voltijds contractueel verband open te verklaren en gedeeltelijk uit te besteden aan Ausy Consulting via het raamcontract met Poolstok

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

37. Aanstelling locatieverantwoordelijke BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring aanstelling locatie verantwoordelijke  en uitbreiding uren contracten onbepaalde duur

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

38. Contractverlenging medewerker schoonmaak - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlenging contract bepaalde duur medewerker schoonmaak (1VTE - niveau E) - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

39. Aanstelling tijdelijke kleuterjuf GBS Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling kleuterjuf GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

42. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

43. Contact- en Bronopsporing - addendum samenwerkings- en verwerkersovereenkomst AZG - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel van de verlenging tot samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen goed te keuren rond de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken in het kader van de controle op quarantaine- en isolatieplicht tot eind augustus 2021

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

44. Toetreding Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Ranst tot het Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

45. Vervoerssubsidies voor kampen - goedkeuring

 

Omschrijving:

toekennen vervoerssubsidies 2021

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 juni 2021

 

46. Retributies vrije tijd - goedkeuring

 

Omschrijving:

De retributies voor een aantal inschrijvings- en inkomgelden, boeken en brochures en dranken en snacks wordt aangepast voor wat betreft de drankprijzen, het sociaal tarief en het tarief voor pleeg- en zorgkinderen.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021