Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erika Eeckhout - gemeenteraadslid

gemeenteraadslid Zoe Helsen verlaat de vergadering vanaf punt 13.

gemeenteraadslid Zoe Helsen vervoegt de vergadering vanaf punt 14.

schepen Jan Dillen verlaat de vergadering vanaf punt 18.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch verlaat de vergadering vanaf punt 18.

schepen Jan Dillen vervoegt de vergadering vanaf punt 19.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch vervoegt de vergadering vanaf punt 19.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van17 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

2. Cipal dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal dv van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

3. Igean Dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende  vereniging Igean van 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

4. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Igean milieu en veiligheid van  21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

5. Ika dv - agenda en mandaat algemene vergadering 20 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA van …  om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

6. Pidpa - agenda en mandaat algemene vergadering 16 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa van 16 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

7. Water-link  ov - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van opdrachthoudende vereniging water-link van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

8. Vorming woonmaatschappij Noord/Midden - Antwerpen - advies - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad geeft als advies aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij Midden/Noord Antwerpen voldoet aan de doelstellingen van de gemeente en stelt in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

9. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - actualisering 2023-2024-2025 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode 2023-20224-2025

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

10. Kerkbesturen - goedkeuring rekeningen 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broechem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem en het besluit van mevrouw de Gouverneur van 19 september 2022 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van het Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

11. Protestantse kerk Boechout - budget 2023 - kennisname

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2023 van de Protestantse kerk te Boechout

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

12. Concessieovereenkomst GC Den Boomgaard - verlenging - verdaging naar een volgende zitting

 

Omschrijving:

Verdaging van de verlenging concessie GC Den Boomgaard naar een volgende zitting

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

13. Fietslease voor personeel - toetreding raamovereenkomst Igean - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de raamovereenkomst van IGEAN voor fietslease voor het personeel.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

14. Restpercelen voetweg 54 (Vincent Goossenslaan) ter hoogte van nummers 23 tot en met 29 - verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt verkoop van een strook grond goed reststrook voetweg 54 Vincent Goossenslaan..

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

15. Subsidiereglement seniorenverenigingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen goed.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

16. Gratis grondafstand - Donkereweg 7-9 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand goed van een stuk grond met een oppervlakte van 336 m2, gelegen in Ranst, Donkerweg 7-9, kadastraal gekend als 1 afdeling, sectie C, deel van nr. 58N.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegentracé - Doornboomweg 8

 

Omschrijving:

De rooilijn wordt goedgekeurd op 6 meter uit de wegas voor een perceel gelegen aan Doornboomweg 8 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

18. Verkavelingsaanvraag - wegentracé en lastvoorwaarden - kmo-zone Kromstraat

 

Omschrijving:

vastlegging rooilijnen en wegeniswerken binnen RUP 'Kromstraat bis'

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 21 november 2022

 

 

19. Ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de realisatie van ‘Ruimen baangrachten en manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen 2023-2026 met als raming voor perceel 1 ruimen baangrachten en andere belangrijke afwateringsgrachten periode 2023-2026 € 6539.213,96 en voor perceel 2 : manueel onderhoud bermen en grachten in verkavelingen  periode 2023-2026€ 365.898,19  incl. btw 21% .

Het project wordt gegund via openbare procedure.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022