Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luc Redig - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

1. Beleidsplan Ruimte Lier - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp Beleidsplan Ruimte Lier en formuleert opmerkingen.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

2. Beleidsplan Ruimte Lier - beleidskader Economie - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp van het beleidskader Economie van het Beleidsplan Ruimte Lier.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

3. Kapvergunning - Kapelstraat 99A - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Kapelstraat 99A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

4. Kapvergunning - Abelebaan 83 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om 3 naaldbomen en 1 treurwilg te vellen aan Abelebaan 83 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

5. Milieumelding klasse 3 - Kerkstraat 4 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Kerkstraat 4 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Stekelbessenlaan 10

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Stekelbessenlaan 10 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Zandhovensteenweg 81

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor twee aaneengeschakelde eengezinswoningen na afbraak van alle bestaande gebouwen aan Zandhovensteenweg 81 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Vlotstraat 46

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een woning aan Vlotstraat 46 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Kromstraat 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een meergezinswoning aan Kromstraat 12 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Liersesteenweg 34

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het aanbrengen van crepi op de isolatie aan Liersesteenweg 34 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Profeetstraat 49

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Profeetstraat 49 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Ranstsesteenweg 102

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een zonevreemde woning en het bouwen van een paardenstal aan Ranstsesteenweg 102 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Venusstraat 54

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de realisatie van dakkapellen aan Venustraat 54 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Visvijverstraat 28

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een woning aan Visvijverstraat 28 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Molenstraat 4-6

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de sloop en heropbouw van 2 eengezinswoningen aan Molenstraat 4-6 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Heidestraat 76

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de regularisatie van een waterdoorlatende verharding en de overkapping met compensatieafbraak aan Heidestraat 76 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

17. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Zwetstraat 17 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van 16 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

18. Omgevingvergunning - beroep deputatie provincie Antwerpen - Achterstraat 64 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van 16 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

19. Verkaveling - Streep - Pater Domstraat - attest tot verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert het attest tot verkoop af aan de houder van de verkavelingsvergunning V2023/00015 aan Streep - Pater Domstraat, onder de opschortende voorwaarde van het overdragen van het openbaar domein (gratis grondafstand).

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

20. Attest van verdeling - Mollentstraat - mededeling

 

Omschrijving:

Opsplitsen van gronden

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

21. Attest van verdeling - Oude Vaartstraat - mededeling

 

Omschrijving:

opsplitsen van gronden

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

22. Verslag CMOW 18 juni 2024 - kennisname en goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 18 juni 2024 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

23. Overheidsopdracht voor de aankoop van een elektrische sleutelkast en de bijhorende licenties - aan te schrijven firma's - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden, plaatsingswijze en aan te schrijven firma's goed voor de aankoop van een elektrische sleutelkast en de bijhorende licenties.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

24. Overheidsopdracht Ontwerp en bouw administratief centrum Ranst, inclusief onderhoud bepaalde technische installaties gemeente, OCMW en politiezone ZARA - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de overheidsopdracht voor Ontwerp en bouw  administratief centrum Ranst, inclusief onderhoud bepaalde technische installaties gemeente, OCMW en politiezone ZARA.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

25. Overheidsopdracht raamovereenkomst voor het reinigen van ramen, glazen en andere oppervlakten van diverse gebouwen op het grondgebied van de gemeente Ranst - aan te schrijven firma's - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden, plaatsingswijze en aan te schrijven firma's goed voor Raamovereenkomst voor het reinigen van ramen, glazen en andere oppervlakten van diverse gebouwen op het grondgebied van de gemeente Ranst.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

26. Fluvius - Grondwerken Rundvoortstraat, Achterstraat enTorenplein- Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Rundvoortstraat, Achterstraat en Torenplein - Vergunning

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

27. Fluvius - Grondwerken Liersesteenweg - Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Liersesteenweg - Vergunning

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

28. Fluvius - Grondwerken Bistweg - Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Bistweg - Vergunning

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

29. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

30. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste stukken.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

31. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist een vergunning te verlenen aan Driesen Constant voor het exploiteren van een dienst voor individueel personenvervoer voor een periode van 5 jaar.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

32. Uitbreiding uren - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring uitbreiding vastbenoemde uren.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

33. Ontslag wegens pensionering - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvaarding ontslag wegens pensionering

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

34. Aanvraag mutatie onderwijzer GBS Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag mutatie onderwijzer GBS Oelegem - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

37. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

38. Verantwoording subsidies 2023 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de financiële verslagen van diverse verenigingen goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

40. Exploitatie busvervoer buitenschoolse kinderopvang woensdagnamiddag - overheidsopdracht beperkte waarde - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen wijst de overheidsopdracht van beperkte waarde voor busvervoer BKO voor schoolkinderen op woensdagnamiddag toe.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

41. Speelstraat Ranstsebinnenweg - tijdelijk aanvullend verkeersreglement - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inrichting van speelstraten in Emblem goed in: de Ranstsebinnenweg.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

42. Speelstraat Oude Vaartstraat - aanvullend verkeersreglement - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de inrichting van een speelstraat in Oelegem goed: Oude Vaartstraat

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

43. Manifestatie - Meulekenskermis - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Meulekenskermis aan de parochiezaal in Oelegem op 26, 27 en 28 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

44. Manifestatie - Molekenskermis - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Molekenskermis in Oelegem op 2, 3 en 4 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

45. Manifestatie - Trouwfeest Kantonbaan Yoko Mondelaers - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een huwelijk in De Schuur op 29 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 27 juni 2024

 

 

46. Manifestatie - Trouwfeest Kantonbaan Gilian en Marjolein - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een trouwfeest in De Schuur op 6 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 27/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.