De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 1 juni 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

2. RUP Signaalgebied Netevallei Emblem - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontwerp-RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem' en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

3. Herziening bouwrichtlijnen

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

4. Strategisch project Kleine Nete - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de toelichting over het Strategisch project Kleine Nete.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 18/05/2021