Zitting van Vast bureau van donderdag 13 juni 2024 om 11:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luc Redig en Jan Dillen - schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 13 juni 2024

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 13 juni 2024

 

 

2. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 13 juni 2024

 

 

3. Vergoedingsaanbod schadebedrag brand loods - voorstel vergoedingsregeling - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau beslist over het voorstel van vergoeding in het kader van de schadebegroting ingevolge de brand van 23 augustus 2023.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 13 juni 2024

 

 

4. Samenroeping raad voor maatschappelijk welzijn - verzoek

 

Omschrijving:

Vaststelling van de agenda van de volgende raad voor maatschappelijk welzijn

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.