Omschrijving:

Signalisatievergunning - OMV Natie - jaarvergunning

 

Motivering:

Beschrijving:

Adres

diverse

Aanvraag datum

2 maart 2021

Periode

4 maart 2021 tot en met 31 december 2021

Oppervlakte

n.v.t.

Type

Signalisatie voor werken

Beschrijving Aanvrager

Wij voeren deze kleine dringende werken op de openbare weg uit in opdracht van Proximus. Zij hebben hiervoor reeds een vergunning ontvangen, maar als onderaannemer zijn ook wij sinds kort verplicht om een vergunning aan te vragen.

De vergunningen die wij vragen hebben betrekking op de volgende werken:

Aansluitingswerken van maximum 2 dagen;

Herstellingen van storingen;

Kleine onderhoudswerken met een put-/sleufoppervlakte kleiner dan 3 m²

 

 

Aanvrager:

Naam

Timmy Verbeke

Straat, huisnummer

Pareinpark 14

Postcode, gemeente

9120 Beveren

Telefoon / GSM

03 232 52 42

E-mail

timmy.verbeke@omvnatie.be

 

Juridisch kader:

Artikel 78 van Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg dan de autosnelwegen betreft.

 

Opmerkingen:

-          Wanneer de weg afgesloten dient te worden en hier een bus van De Lijn rijdt, moet jij De Lijn

hiervan zelf verwittigen.

-          De gemeente ontleent uitsluitend parkeerverbodsborden (E3) voor een maximum periode van 7 kalenderdagen, overige signalisatie moet door de aanvrager zelf voorzien worden.

De parkeerverbodsborden mogen maximaal 5 werkdagen vóór de vergunde periode opgehaald worden en moeten ten laatste 5 werkdagen na de vergunde periode terug gebracht worden.

De parkeerverbodsborden kunnen op de Gemeentelijke magazijnen afgehaald worden na afspraak en terug gebracht worden, eveneens na afspraak: een afspraak kan je hier maken.

De Gemeentelijke Magazijnen zijn verhuisd: Van den Nestlaan 110, 2520 BroechemDe vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Bij beschadiging, diefstal of verlies zal er € 75 per bord met voet aangerekend worden aan de vergunninghouder.

Deze borden moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De nummerplaten van de wagens die op het moment van plaatsing van de borden op die locatie geparkeerd staan moeten genoteerd worden.

-          Meer informatie nodig? Wend je tot de cel verkeer van de politie ZARA via e-mail (PZ .ZaRa.Verkeer@police.belgium.eu) of telefonisch via 03 485 65 11 of tot de dienst Omgeving via e-mail (omgeving@ranst.be) of telefonisch via 03 470 10 83.

 

Bijlagen:

-          Aanvraag jaarvergunning signalisatie

 

Besluit:

Art. 1:

§1. De burgemeester besluit de jaarvergunning toe te kennen voor het plaatsen van signalisatie. De werken mogen pas starten nadat de signalisatievergunning is aangebracht.

§2. Bij de inname van het openbaar domein is er de domeinvergunning noodzakelijk van de wegbeheerder. Voor de gewestwegen (N116 en N14) dient de vergunning aangevraagd te worden bij agentschap wegen en verkeer via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be. Zonder domein vergunning geldt deze signalisatievergunning niet.

 

Art. 2:

De vergunninghouder wordt opdracht gegeven om de verkeersborden en de wegbebakening te plaatsen. De wettelijk verplichte signalisatie dient te worden aangebracht door de eigenaar of de plaatser conform de wettelijke bepalingen die het plaatsen van verkeersborden regelen (MB 11/10/1976 en MB 07/05/1999). Deze zal op verzoek van de politie de signalisatie verwijderen, aanpassen en/of vervolledigen. Deze toelating ontheft de aanvrager niet van zijn verantwoordelijkheid bij eventuele ongevallen of schade.