Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

1. Aanpassing subsidiereglement klimaatsubsidies naar aanleiding van tussentijdse evaluatie

 

Omschrijving:

Aanpassing subsidiereglement klimaatsubsidies:

* indientermijn 6 maanden in plaats van 3 maanden

* uitbreiding doelpubliek naar erkende Ranstse verenigingen

* verduidelijking geldigheid tevens voor aanhorigheden van woningen of verinigingslokalen

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

2. Ontwerp van beleidsvisie bouwen in Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangepaste visie op bouwen in Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

3. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Schawijkstraat 95

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Schawijkstraat 95 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

4. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - site Water-link Oelegem - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op op 3 juni 2021 door de Vlaamse Overheid voor het verwijderen van rijbeplanting aan de site van Water-link aan de Oudstrijdersstraat in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Zwaluwenlaan 2

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor  aanbrengen van gevelbekleding aan Zwaluwenlaan 2 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Lostraat 23

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor Lostraat 23 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Haegenbroekseweg 19

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de beperkte uitbreiding van een woning aan Haegenbroekseweg 19 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Zandhovensteenweg-Heesterbos

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het vellen van bomen aan Zandhovensteenweg-Heesterbos in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Oudstrijdersstraat 59

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het vellen van een boom aan Oudstrijdersstraat 59 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Sint Antoniusstraat 16

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Sint Antoniusstraat 16 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Zandhovensteenweg 11

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor  het slopen: woning met dokterspraktijk en garage en de omliggende verharding aan Zandhovensteenweg 11 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Van den Nestlaan 141C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Van den Nestlaan 141C in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Antwerpsesteenweg 41

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor publiciteit aan Antwerpsesteenweg 41 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Van Halmalelaan 24

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan van Halmalelaan 24 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Van den Nestlaan 47

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de nieuwbouw van een eengezinswoning aan Van den Nestlaan 47 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Lievevrouwestraat 57A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de binnenverbouwing zonder constructieve aanpassingen aan Lievevrouwestraat 57A in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Rietveld 9

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Rietveld 9 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Muizenheuvelstraat 30

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Muizenheuvelstraat 30 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Schawijkstraat 11

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het slopen en herbouwen van een eengezinswoning aan Schawijkstraat 11 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

20. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Ginnegemveld 5

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de functiewijziging tot een residentiële zonevreemde woning aan Ginnegemveld 5 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

21. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Broechemsesteenweg 42B - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van dinsdag 29 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

22. Omgevingsvergunning - beroep Vlaamse Overheid - Hogenaardseweg 4C - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor de regularisatie en actualisatie van een bestaand pluimveebedrijf aan Hogenaardseweg 4C in 2520 Ranst werd op 4 juni 2021 geweigerd door de Vlaamse Overheid.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

23. Aankoop speeltuig GBS Ranst - gunning overheidsopdracht beperkte waarde - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht te gunnen voor een nieuw speeltuig voor de gemeentelijke basisschool Ranst, dat na aankoop gefinancierd zal worden door het oudercomité.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

24. Verbouwingswerken Den Boomgaard – seniorenlokaal, polyvalente zaal & Krejoel - Binnenafwerking - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goed voor de realisatie van ‘Verbouwingswerken Den Boomgaard – Seniorenlokaal, polyvalente zaal & Krejoel - Deel Binnenafwerking’ met als raming € 48.303,58incl. btw 21%.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

25. Overheidsopdracht inrichting flexibele klas en kleuterklas GBS Oelegem - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de circulaire inrichting van een flexibel klaslokaal en een kleuterklas.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

26. Aanleg riolering Kromstraat - vorderingsstaat 1, 1 module 13, 2 en 2 module 13 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaten nr.1, 1 module 13, 2, 2 module 13 goed voor resp € 13.305,57, € 2.925,83, € 14.679,61 en € 30.315,39 inclusief 21 % btw voor de aanleg riolering Kromstraat

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

27. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 - perceel 1 - verrekening 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nr.1 voor € 36.232.55 inclusief 21¨% btw voor onderhoud buurtwegen 2020 - perceel 1 goed met een gemeentelijk aandeel van € 10.869,77.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

28. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

29. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste stukken.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

30. Jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

32. Vaste benoeming - kleuteronderwijzeres

 

Omschrijving:

Vaste benoeming kleuteronderwijzeres - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

33. Vaste benoeming - kleuteronderwijzeres

 

Omschrijving:

Vaste benoeming kleuteronderwijzeres - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

34. Vaste benoeming - kleuteronderwijzeres

 

Omschrijving:

Vaste benoeming kleuteronderwijzeres - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

35. Vaste benoeming - zorgcoördinator

 

Omschrijving:

Vaste benoeming zorgcoördinator - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

36. Verzekeringspolis - mobiel podium - goedkeuring

 

Omschrijving:

Prijsopgave verzekering mobiel podium goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

37. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 juni 2021

 

44. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 21/06/2021