Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

1. Aanvraag voor aanleg van een geveltuin ter hoogte van Voetweg 3 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag tot aanleg geveltuin in doodlopende straat met smal voetpad

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

2. Milieumelding klasse 3 - Ranstsesteenweg 132 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de aanpassing aan de batterijen voor mobiele telecommunicatie aan Ranstsesteenweg 132 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

3. Milieumelding klasse 3 - Oostmalsesteenweg 1 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de aanpassing aan de batterijen voor mobiele telecommunicatie aan Oostmalsesteenweg 1 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

4. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Schildesteenweg 87

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de inrichting van de tuin aan Schildesteenweg 87 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Vruntebaan 32

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het vellen van 1 boom aan Vruntebaan 32 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Herentalsebaan 103

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine aan Herentalsebaan 103 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Broddestraat 36

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het slopen van een woning en bijgebouwen aan Broddestraat 36 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Emblemseweg 26

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een aanbouw, een bijgebouw, een terras en een zwembad en het verwijderen van een magazijn aan Emblemseweg 26 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Knodbaan 111

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor een verbouwing aan Knodbaan 111 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Bieslooklaan 22

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van een verharding in de voortuin aan Bieslooklaan 22 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Salielaan 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van tuinconstructies en tuinverhardingen aan Salielaan 1 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ten Velde 30

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een woning aan Ten Velde 30 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Schildesteenweg 22

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de aanleg van een verharding aan Schildesteenweg 22 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

14. Zonnepanelen cafetaria sporthal Het Loo - voorwaarden en toelating concessionaris - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de voorwaarden en toelating voor de concessionaris van de cafetaria van sporthal Het Loo om zonnepanelen te plaatsten op het dak van de cafetaria.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

15. Aankoop lessenaarsdeksels - overheidsopdracht beperkte waarde - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring overheidsopdracht van beperkte waarde voor aankoop van veertig lessenaarsdeksels inclusief betonkaders en naamplaten voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

16. Notulen vorige zittingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

17. Verzoek verlenging concessie GC Den Boomgaard - kennisname en doorverwijzing gemeenteraad

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven (mail van 24 oktober 2022) van Yves Nauwelaers met het verzoek om de lopende concessieovereenkomst die eindigt op 30 november 2023 met een periode van 2 jaar te verlengen, dit om de geleden schade, opgelopen door de Covid-maatregelen te compenseren en beslist dit verzoek voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

18. Vorming Woonmaatschappij Antwerpen Midden/Noord - Verslag Stuurgroep 3 - kennisneming

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de stuurgroep rond de vorming van de woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord van 21 oktober 2022 waarbij voorgesteld wordt om niet met overgangsmaatregelen te werken voor de samenstelling van de raad van bestuur, maar ineens zijn definitieve vorm te installeren. Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met deze werkwijze.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

19. Afdelingshoofd Vrije Tijd - vacantverklaring bij aanwerving en bevordering -  aanwervingsvoorwaarden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van afdelingshoofd vrije tijd op niveau A4a-A4b in voltijds contractueel verband open te verklaren via aanwerving en bevordering.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Punt bijlagen/links Aanwervingsvoorwaarden afdelingshoofd vrije tijd.pdf Download
functiebeschrijving afdelingshoofd vrije tijd.pdf Download
Competentieprofiel afdelingshoofd vrije tijd.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

21. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

22. Belasting op leegstand - kohier 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op leegstand

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

24. Manifestatie - Hippie open toog - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de Hippie open toog door Scouting Siegfried Ranst in de Valkenlaan 1, 2520 Ranst op zaterdag 19 november 2022.

 

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 10 november 2022

 

 

25. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 10/11/2022