Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig en Jan Dillen - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

1. Kennisnemingen Dienst Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

2. Gemotiveerde afwijking van de referentieregio voor wat betreft de "woonmaatschappij" - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de Vlaamse Regering haar goedkeuring te geven aan een definitieve afwijking van de referentieregio voor dit specifiek samenwerkingsverband, namelijk de realisatie van de nieuwe "woonmaatschappijen"

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

3. Samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van het project ‘Habitatherstel zomerklokje Leeuwerik' i.k.v. herinrichtingswerken reservaat -  goedkeuring

 

Omschrijving:

Start van het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) op de site 'reservaat Zomerklokje' als start van het natuurherstel en herinrichtingswerken i.k.v. de uitbreiding van Zomerklokje op grondgebied Ranst

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

4. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Gescheurde Heide 4

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het afbreken van een woning en een berging en het herbouwen van een woning aan Gescheurde Heide 4 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

5. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Lievevrouwestraat 32 - vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor het verbouwen van een handelspand aan Lievevrouwestraat 32 in 2520 Ranst werd op 1 juli 2021 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

6. Omgevingsvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Streep 40 (beperkt met pleintje) - Mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 16 juli 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wenst niet tussen te komen in deze procedure.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

7. Omgevingsvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Streep 40 (beperkt zonder pleintje) - Mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 16 juli 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wenst niet tussen te komen in deze procedure.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

8. Omgevingsvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Streep 40 (uitgebreid met pleintje) - Mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 13 juli 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wenst niet tussen te komen in deze procedure.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

9. Attest van verdeling - Liersesteenweg 34 - mededeling

 

Omschrijving:

afsplitsing van een deel van de tuin van een perceel aan de Liersesteenweg.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

10. Attest van verdeling - Juul Persijnstraat 40 - mededeling

 

Omschrijving:

verdeling perceel aan Juul Persijnstraat

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

11. Onderhoudswerken buurtwegen - lastvoorwaarden en gunning herhalingsopdracht riolering Bistweg - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek "Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 – riolering Bistweg" met een raming van € 216.104,84 (inclusief btw) spoedeisend goed en plaatst de herhalingsopdracht middels onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

12. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

13. Concessieovereenkomst kinderopvang Hof Van Ocken - overdracht - goedkeuring

 

Omschrijving:

Overdracht concessieovereenkomst kinderopvang Hof Van Ocken.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

15. Vrijwillig ontslag - goedkeuring

 

Omschrijving:

aanvaarding ontslag technicus gebouwen

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

16. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

17. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

18. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

19. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

20. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum ethias

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

21. Terbeschikkingstelling en reaffectatie - GBS Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Terbeschikkingstelling en reaffectatie - GBS Oelegem - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

22. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

23. Wijziging affectatie en verlof tijdelijke andere opdracht onderwijzeres - goedkeuring

 

Omschrijving:

Wijziging affectatie en verlof tijdelijke andere opdracht

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

24. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

26. Contact- en Bronopsporing - addendum samenwerkings- en verwerkersovereenkomst AZG - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel van de verlenging tot samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen goed te keuren rond de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken in het kader van de controle op quarantaine- en isolatieplicht tot eind oktober 2021

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 29 juli 2021

 

 

27. Samenwerkingsovereenkomst ELZ Pallieterland in het kader van lokale contactopsporing tijdens de covid-19 pandemie - verlenging

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester keurt de samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszone Pallieterland goed in het kader van lokale contact- en bronopsporing tijdens de covid-19 pandemie - in het kader van de algemene gezondheid en de maatregelen tot voorkoming van de verspreiding van het covid-19 virus.

 

Publicatiedatum: 02/08/2021
Punt bijlagen/links Samenwerkingsovereenkomst ELZ - contact- en bronopsporing.pdf