Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021 om 21:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Stefanie Gijsels, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter en Bart Goris - gemeenteraadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Hilde Goris - gemeenteraadslid

 

gemeenteraadslid Frans Marivoet verlaat de vergadering vanaf punt 8.

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts verlaat de vergadering vanaf punt 8.

gemeenteraadslid Frans Marivoet vervoegt de vergadering vanaf punt 23.

gemeenteraadslid Fernand Bossaerts vervoegt de vergadering vanaf punt 23.

gemeenteraadslid Sonja De Pooter verlaat de vergadering vanaf punt 25.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch verlaat de vergadering vanaf punt 31.

gemeenteraadslid Roel Vermeesch vervoegt de vergadering vanaf punt 32.

gemeenteraadslid Christel Meeus verlaat de vergadering vanaf punt 38.

gemeenteraadslid Christel Meeus vervoegt de vergadering vanaf punt 39.

gemeenteraadslid Sonja De Pooter vervoegt de vergadering vanaf punt 45.

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

1. Jaarrekening 2020 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het geheel van de jaarrekening 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening en documentatie 2020.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

2. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

3. Cvba Lierse Maatschappij voor de Huisvesting - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 2021-2024

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad duidt Johan De Ryck, burgemeester aan als vertegenwoordiger van de gemeente Ranst in de algemene vergadering de cvba Lierse Huisvestingsmaatschappij vanaf de overname van de aandelen van de provincie tot en met 31 december 2024.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

4. IGEAN dienstverlening als zelfstandige groepering - intern reglement - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het inwendig reglement van IGEAN dienstverlening die optreedt als zelfstandige groepering en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

5. Jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020 van de algemeen directeur na bespreking in het managementteam conform de decretale bepalingen van artikel 219 en 303 §3 van het decreet lokaal bestuur.

De gemeenteraad neemt kennis van de bijlage aan het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 met de opvolgingsmatrix ter concretisering van het kader van de organisatiebeheersing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad evenals de uitvoering van de aanbeveling van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Jaarverslag 2020 klachtenbehandeling.pdf
Jaarverslag 2020 organisatiebeheersing.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

6. Vaccinatiecentrum Lier - CC De Mol - samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomt zoals in bijlage tussen de gemeente Ranst, Berlaar, Duffel, Lier en Nijlen met de Eerstelijnszone Pallieterland goed houdende de oprichting van het vaccinatiecentrum, gevestigd in het Liers Cultuurcentrum De Mol gelegen aan de Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Samenwerkingsovereenkomst vaccinatiecentrum Pallieterland ontwerp - na bespreking overleg AD-FD1.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

7. Gemeentelijk politiereglement Ranst - uitbreiding - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de uitbreiding van het algemeen politiereglement goed met de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publieke toegankelijke inrichtingen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Gemeentelijk politiereglement Ranst - versie 3.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

8. Kerkbesturen Ranst - goedkeuringen rekeningen 2020 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van mevrouw de Gouverneur van 27 mei 2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Geboorte Broechem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 27 mei 2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem, het besluit van mevrouw de Gouverneur van 27 mei 2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem en het besluit van mevrouw de Gouverneur van 27 mei 2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van het Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

9. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem - wijziging meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

10. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem - budgetwijziging 2021 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2021 van het Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

11. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem - budget 2022 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van het kerkbestuur  Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

12. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - wijziging meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Gummarus Emblem goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

13. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - budgetwijziging 2021 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2021 van het Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

14. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - budget 2022 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van het kerkbestuur .Sint-Gummarus Emblem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

15. Kerkbestuur Sint-Gummarus Emblem - waarborg lening - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de waarborg voon de lening van € 30.000 voor de kerkfabriek sint-Gummarus Emblem goed

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

16. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem - wijziging meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

17. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem -  budgetwijziging 2021 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2021 van het Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

18. Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel opgenomen Oelegem - budget 2022 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

19. Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem - waarborg lening - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de waarborg van de lening van € 155.000 voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oelegem goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

20. Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst - wijziging meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Pancratius goed

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

21. Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst - budgetwijziging 2021 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2021 van het Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

22. Kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst - budget 2022 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van het kerkbestuur Sint-Pancratius Ranst

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

23. Overheidsopdracht afsluiten verzekeringscontracten - bestek - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het bestek goed voor de mededingingsprocedure met onderhandeling voor het afsluiten van diverse verzekeringen voor personen, materiële schade, aansprakelijkheid, auto en bijstand.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

24. Belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen - aanpassing - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aangepaste gemeentelijk reglement en belastingsreglement goed  voor verwaarloosde woningen en gebouwen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Opmerkingen toezicht rond besluit GR.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

25. Subsidiereglement voor het uitvoeren van werken met positieve invloed op het klimaat - aanpassing - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Aanpassing subsidiereglement klimaatsubsidies:

* indientermijn 6 maanden in plaats van 3 maanden

* uitbreiding doelpubliek naar erkende Ranstse verenigingen

* verduidelijking geldigheid tevens voor aanhorigheden van woningen of verenigingslokalen

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

26. Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaats mindervalide - Ranstseteenweg 181 A - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullende verkeersreglement goed voor het instellen van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van Ranstsesteenweg 181 A.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

27. Aanvullend verkeersreglement - Parkeerplaatsen elektrische voertuigen - Molenstraat 20 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het aanvullende verkeersreglement goed voor het instellen van 2 parkeerplaatsen voor elektrische of hybride voertuigen die hier kunnen parkeren tijdens het laden. ter hoogte van Molenstraat 20.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

28. Herziening bouwrichtlijnen - beleidsvisie op bouwen in Ranst - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het document 'Beleidsvisie op bouwen in Ranst' goed als een kwalitatief beoordelingskader zonder verordende kracht, als een detaillering, een objectivering, een concretisering aan de beleidsvisie van het gemeentebestuur van de 'goede ruimtelijke ordening' voor zover deze niet ingaan tegen de geldende stedenbouwkundige voorschriften op voorwaarde dat de passage op p. 9 geschrapt wordt:

"Voor een aantal gebieden is al wel een voortraject doorlopen om de geplande ontwikkeling zo goed mogelijk in de visie in te passen. Hierbij wordt geprobeerd om de bebouwde oppervlakte zoveel mogelijk te beperken en voldoende aandacht te schenken aan de toenemende mobiliteit."

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links beleidsvisie op bouwen in ranst - defnitieve versie na goedkeuring gemeenteraad.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

29. Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking - aanpassing - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking in de periode 2020-2025 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

30. Subsidiereglement seniorenverenigingen - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de seniorenverenigingen goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

31. Verkavelingsaanvraag - wegentracé en lastvoorwaarden - Moorstraat 9

 

 

Omschrijving:

De rooilijn wordt goedgekeurd op 6,5 meter uit de wegas voor een perceel gelegen aan Moorstraat 9 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

32. Gratis grondafstand - Oudstrijdersstraat 147 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 7,54 m², gelegen in Oelegem, Oudstrijdersstraat 147, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, deel van nr. 18 B2.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

33. Gratis grondafstand - Pater Domstraat - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

Goedkeuring van een gratis grondafstand met een oppervlakte van 472 m², gelegen in Broechem, Pater Domstraat,  kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie B, deel van nr. 218A

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

34. Aanleg riolering Mulderweg - lastvoorwaarden en wijze van gunnen - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek goed voor de aanleg van riolering in de Mulderweg met een raming van €197.000 waarvan het gemeentelijk aandeel € 33.000.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

35. Gemeente Schilde - Weg- en rioleringswerken in Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg - aandeel gemeente Ranst - lastvoorwaarden en wijze van gunning - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het lastenboek van goed voor de realisatie van ‘Gemeente Schilde,Weg- en rioleringswerken in Schoolstraat, Puttenhoflaan en Oelegemsteenweg’met als raming € 9.123.795,38 incl. btw 21% waarvan gemeentelijk aandeel Ranst € 107.322,22 bedraagt

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

36. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 - perceel 1 - verrekening 2 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de verrekening nr.2 voor € 84.682,6 inclusief 21¨% btw voor onderhoud buurtwegen 2020 - perceel 1 goed

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

37. Duurzame gebouwrenovatie - ombouw loods Ranst ten behoeve van verruiming gbs Ranst met BKO en polyvalente ruimte - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het contractvoorstel van Fluvius in uitvoering van de kaderovereenkomst 'Duurzame Gebouwen, voor de duurzame gebouwrenovatie- ombouw loods Ranst ten behoeve van verruiming gbs Ranst met BKO en polyvalente ruimte' goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

38. Bouwen gemeentelijke magazijnen - verrekening 19 - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de verrekening nr.19 voor € 51.514,23 inclusief 21¨% btw voor de ‘algemene bouwwerken en technieken’ goed

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

39. Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt het huishoudelijk en retributiereglement van de buitenschoolse kinderopvang voor de periode 2021-2025 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

40. Subsidiereglement voor Ranstse sportclubs en uitbreiding voor sportclubs met jeugdwerking - addendum 2021 – goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeente geeft ondersteuning aan de sportclubs om hun werking kwalitatief te ontwikkelen. Clubs met een uitgebreide jeugdwerking kunnen extra subsidies ontvangen als ze hiervoor activiteiten aanbieden.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

41. Straat 'Amelia Brockenplein' - principiële vaststelling - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De gemeenteraad verleent zijn principieel akkoord om het kerkplein van Emblem 'Amelia Brockenplein' te geven

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

42. PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) /PFOS (perfluoroctaansulfonaten) - schandaal  - interpellatie Vlaams Belang

 

 

Omschrijving:

De interpellatie van het gemeenteraadslid Christel Engelen (Vlaams Belang) over het PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) /PFOS (perfluoroctaansulfonaten) - schandaal met de impact op Ranst. De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) antwoordt dat Ranst niet binnen de perimeter van 10 kilometer valt waar de tijdelijke voorzorgsmaatregelen gelden maar op vraag van het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir gaan we de potentiële PFOS-zones in kaart brengen voor de gemeente Ranst. Momenteel zijn er twee locaties aangeduid die mogelijk vervuild zijn en waar er zeker onderzoek zal plaatsvinden, namelijk Campus Vesta en een bedrijf in de KMO-zone Ter Straten. Ook op de site rond Water-Link zal er bodemonderzoeken gebeuren. Op de webstek van de gemeente zullen we de meest recente informatie publiceren. Wanneer uit metingen blijkt dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden, zal het gemeentebestuur de eigenaars van de percelen die binnen de perimeter vallen persoonlijk op de hoogte brengen.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Interpellatie - PFOS - Vlaams Belang.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

43. Straatnaam Valentina-plein - interpellatie Vlaams Belang

 

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Christel Engelen (Vlaams Belang) stelt voor om een nieuwe straatnaam/pleinnaam te voorzien voor het kerkplein in Ranst gelegen tussen Schoolstraat, Gasthuisstraat en Berkenlaan, namelijk het Valentina plein. Dit kan in het kader van “Veerkrachtige Dorpen” opgenomen worden.

De burgemeester, Johan De Ryck (N-VA) antwoordt dat dit voorstel in het kader van “Veerkrachtige Dorpen” zal voorgelegd worden aan de werkgroep voor het inrichten van een aangename, groene ontmoetingsplek op het kerkplein.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Interpellatie Vlaams Belang - Straatnamen Valentine plein.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

44. ELZ Pallieterland - interpellatie CD&V/WIJ

 

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Tine Muyshond (CD&V/WIJ) vraagt naar de stand van zaken over het overleg tussen de betrokken partijen bij het overleg rond de ELZ Pallieterland.

De burgemeester Johan De Ryck, (N-VA) antwoordt dat de kabinetsmedewerkers van minister Beke en minister Somers, een afgevaardigde van het Agentschap Zorg en gezondheid, de vertegenwoordigers van Eerstelijnszone Pallieterland en de burgemeester aanwezig waren op het digitale overleg. Er werd niets beslist. De eerstelijnszones is een door Vlaanderen opgericht samenwerkingsverband.  Het is de bevoegdheid van de Vlaamse regering om het werkingsgebied vast te leggen. De Vlaamse Regering kan tijdelijk uitstel of een definitieve afwijking toestaan enkel en alleen wanneer de bevoegde minister daarvoor een gemotiveerd voorstel indient en dit wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De gemeente heeft daarbij enkel een adviserende stem

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Interpellatie CD&VWij - ELZ Pallieterland.pdf
Overzicht punten

Zitting van Gemeenteraad van maandag 28 juni 2021

 

 

45. Circulatieplan Bistweg - interpellatie CD&V/WIJ

 

 

Omschrijving:

Het gemeenteraadslid, Fernand Bossaerts (CD&V/WIJ) merkt op dat bijna één jaar geleden er een bewonersvergadering georganiseerd werd omtrent het nieuwe circulatieplan van de Bistweg. Nu de onderhoudswerken ten einde lopen, had men graag vernomen of het circulatieplan blijft zoals het destijds werd voorgesteld en wanneer dit in voege gaat?

De schepen van mobiliteit, Luc Redig (Groen) antwoordt dat de werken aan de Bistweg nog zeker zullen uitlopen tot in augustus. Daarna zal het circulatieplan, zoals het werd voorgesteld zo snel mogelijk worden ingevoerd, hopelijk nog tijdens de maand september. Zo vermijden we dat de bermen, die ook opnieuw zullen worden opgevuld, weer worden uitgesleten door het tweerichtingsverkeer.

Voor alle duidelijkheid: het gaat over een proefopstelling van een half jaar. Daarna zal worden geëvalueerd, waarbij ook de bewoners, maar niet enkel die van de Bistweg, zullen worden betrokken.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Circulatieplan Bistweg - interpellatie CD&V/WIJ.pdf